Färdtjänst enligt Socialvårdsförordningen

Ansökan om färdtjänst enligt SVF görs till kommunens äldreomsorgsledaren, till ansökan bifogas ett läkarutlåtande gällande färdtjänst. För varje ansökan görs en individuell bedömning och som regel även ett hembesök hos den sökande.

Färdtjänsttagaren erhåller som högst 40 enkelresor per år. För resor inom kommunen och för att ta sig till närmaste dagligvaruhandel, betalar resenären 25 % av resekostnaden, dock minst fem euro per enkelresa. För resor utanför kommunen betalar resenären 50 % av resekostnaden per enkelresa. Systemet innebär att det för en tur och retur resa åtgår två enkelresor

Publicerad 7.11.2018
Uppdaterad 13.11.2018