Kommunstyrelsen möteskallelse 27.4.2022

Publicerad 20.4.2022 17:14

Kommunstyrelsen kallas till möte onsdag 27 april kl 19:00 på kommunkansliet.

Protokollet publiceras på kommunens hemsida torsdag 28 april.

OBS: Ärendeförteckningen är ännu preliminär, fastställs fredag 22 april.

Publicerad 20.4.2022
Uppdaterad 20.4.2022