Kommunstyrelsens möteskallelse 8.6.2022

Publicerad 1.6.2022 17:09 | Uppdaterad 1.6.2022 17:12

Kommunstyrelsen kallas till möte onsdagen den 8 juni 2022 kl. 19.00 på kommunkansliet.

Protokollet publiceras på kommunens digitala anslagstavla torsdagen den 9 juni 2022.

Publicerad 1.6.2022
Uppdaterad 1.6.2022