Omsorgsnämndens möteskallelse 25.4.2022

Publicerad 21.4.2022 15:58

Omsorgsnämnden kallas till möte måndagen den 25 april 2022 kl. 17.30 på kommunkansliet.

Protokollet publiceras på kommunens hemsida tisdagen den 26 april 2022.

Publicerad 21.4.2022
Uppdaterad 21.4.2022