Omsorgsnämndens möteskallelse 7.6.2022

Publicerad 3.6.2022 14:46 | Uppdaterad 3.6.2022 15:16

Omsorgsnämnden kallas till möte tisdagen den 7 juni 2022 kl. 19:00 på kommunkansliet.

På agendan finns två olika personalrelaterade ärenden.

Protokollet publiceras på kommunens hemsida onsdagen den 8 juni 2022.

Publicerad 3.6.2022
Uppdaterad 3.6.2022