Kommunstyrelsen 2018-2019

  Ordinarie Ersättare
Ordförande Lindholm Mikael Danielsson Agnetha
Vice ordförande Sjögren Fanny Björklund Mats
  Boman Gunilla Mattsson Mats
  Lundell Magnus Grunér Pontus
  Granlid Maria Diederichs-Mattsson Bethina
  Lönnström Gerd Erikson Matilda
  Sjölund Carl-Gustav Eriksson Lars-Erik

Vald av kommunfullmäktige § 5/25.1.2018.

Publicerad 6.11.2018
Uppdaterad 7.11.2018