Kommunstyrelsen 2020-2021

  Ordinarie Ersättare
Ordförande Lindholm Mikael Åsa Björklund
Vice ordförande Sjögren Fanny Eriksson Lars-Erik
  Sjölund Carl-Gustav Granlid Maria
  Lundell Magnus Olofsson Malin
  Boman Gunilla Grunér Pontus
  Johansson Krister Björklund Mats
  Valdmane Alda Diederichs-Mattsson Bethina

Vald av kommunfullmäktige § 5/8.1.2020.

Publicerad 6.11.2018
Uppdaterad 9.1.2020