Information vid eventuell hård blåst torsdag 17.9.2020

Se alarmcentralens hemsida; www.alarmcentralen.ax

Omsorgsnämnden 2020-2023

Omsorgsnämnden handhar frågor som rör åldringsvård i kommunens regi.

  Ordinarie Ersättare
Ordförande Nordberg Susanne Bjurne Yngve
Vice ordförande Johansson Mikael Lundell Magnus
  Granlid Maria Karlsson Katarina

 

Publicerad 6.11.2018
Uppdaterad 17.2.2020