Kommunkansliet håller öppet för bokade besök

Pga smittoläget bör alla personliga besök bokas på förhand. Det mesta går att sköta per tel. 018 47900 eller info[at]vardo.ax

Håll avstånd. Tvätta händerna. Stanna hemma om du känner dig sjuk.

Elektronisk anslagstavla

Publicerad 6.5.2021 13:49

Ålands näringslivs projekt SOMMARPRAKTIKANT 2021 har som syfte att hjälpa ungdomar att få ett sommarjobb 2021.

Sista anmälningsdag är 14 maj 2021. Se mer i bilagan.

Publicerad 27.4.2021 13:46 | Uppdaterad 27.4.2021 13:47

Omsorgsnämnden kallas till möte tisdagen den 4 maj 2021 kl. 17.30 OBS! på kommunkansliet.

Protokollet publiceras på kommunens hemsida onsdagen den 5 maj 2021.

Publicerad 27.4.2021 09:06 | Uppdaterad 27.4.2021 09:40

Grundvux är en möjlighet för personer över 18 år som saknar avgångsbetyg från grundskolan att skaffa sig ett avgångsbetyg vilket är ett måste för att komma in i andra skolor.

Publicerad 15.4.2021 12:12

Byggnadstekniska nämnden kallas till möte måndagen den 19 april 2021 kl. 19.00 i Vårdö skolas gymnastiksal (ingång från kanslisidan),
OBS!  tiden och platsen.

Publicerad 1.4.2021 17:40

Kommunfullmäktige kallas till möte torsdagen den 8 april 2021 kl. 19 på Vårdö skola i Gymnastiksalen.

Protokoll publiceras på kommunens hemsida fredagen den 9 april 2021.

Publicerad 1.3.2021 12:30

Med anledning av rådande smittläge i landskapet kommer kommunkansliet att endast ta emot förhandsbokade besök.

Publicerad 3.12.2020 12:01 | Uppdaterad 3.12.2020 12:03

Protokollet från Ålands kommunförbunds höststämma 27.11.2020 finns att läsa här

Publicerad 11.11.2020 12:24

Norra Ålands högstadiedistrikt förbundsstyrelsen, kallas till möte onsdagen den 18 november 2020 kl. 16.30 på NÅHD's förbundskansli.

Publicerad 20.5.2020 12:24 | Uppdaterad 7.9.2020 12:08

Coronabidrag från staten till ensamföretagare

Sidor

Publicerad 15.5.2019
Uppdaterad 15.5.2019