Information om Corona

Information om Corona vänligen kontakta tel 018-535 313, eller ÅHS sjukvårdsupplysning, tfn 018-538 500.

Behov av servicebostad

För att antas som hyresgäst på Strömsgården bör individens vård- och omsorgsbehov uppnå hemservicekategori II och III, samt ha behov av personalinsatser dygnet runt. Äldreomsorgsledaren uppgör tillsammans med klienten en vård- och serviceplan, för att kartlägga behovet av hemservice, stödtjänster eller serviceboende.

Publicerad 7.11.2018
Uppdaterad 7.11.2018