Historik

Ända in på 1900-talet var Vårdö en betydande sjöfartssocken. Allmogeseglationen lade grunden till en rikedom som i dag syns i flera stora ljusa kaptensgårdar i bl.a. Vargata by där kommunens kommersiella centrum finns. 
I Vargata slingrar sig den gamla vägen vackert förbi de vackra skeppargårdarna och Sally Salminens födelsehem.

Sally Salminen skildrar i romanen "Katrina" livet under bondeseglationen. Anni Blomqvist som bodde på Simskäla berättar i sina Maja-romaner om livet ute på Stormskär.

Vårdö har sedan urminnes tider varit en betydelsefull länk i förbindelserna mellan Sverige och Finland. Första gången ön omnämns i hävderna är år 1347, då konung Magnus Eriksson på resa mellan de båda rikshalvorna daterar ett brev "in insula dicta Waerdhö" (på en ö kallad Vårdö). Man räknar dock med bebyggelse från 1100-talet, då de första bebyggarna kom för att jaga och fiska, vilket också är den nutida vårdöbons främsta fritidsfördriv. Namnet Vårdö betyder "vaktön".

På ön finns flera berg med namnamet Vårdberg eller Kasberg, och kommunvapnet upptar bilden av en flammande vårdkas, en erinran om ett informationssystem fjärran från nutida teknik.

Under Stora ofreden (1714-1721) stod Vårdö i centrum för stormakternas spel då fredsförhandlingar mellan Sverige och Ryssland fördes i Lövö by 1718-1719. Lyriska kongress- deltagare beskrev ön som "den förtrollade ön" där fest och fredsförhandlingar varvades. Freden slöts omsider i Nystad 1721.

Innan Vårdö blev egen socken år 1866 kallades Vårdö Sundskären.

Kommunvapnet

I blått fält en silver vårdkase med röd och gyllene flamma.Vårdkasen anspelar på ortnamnet, som sannolikt skall härledas från fornsvenskan vardher = vakt, vård. Vakteldar har i tiden tänts bl.a. på Vårdö Kasberg som varningstecken eller för att vägleda sjöfarare.

Publicerad 14.11.2018
Uppdaterad 26.4.2024