Sotare

Den som äger eller innehar en byggnad eller anläggning ansvar för att eldstäder och rökkanaler sotas. Detta innebär att du själv håller koll på när det är dags att sota och bokar tid för sotning.

Sotning ska utföras med följande intervall:

- eldstäder och rökkanaler vilka används i näringsverksamhet sotas efter behov, dock åtminstone en gång per år

- rökkanaler för centralvärmepannor som eldas med lätt brännolja sotas åtminstone en gång vartannat år

- rökkanaler för centralvärmepannor som eldas med tung brännolja eller fast bränsle sotas åtminstone en gång per år

- hushållseldstäder i enskilda hushåll såsom köksspisar, kakelugnar, kaminer och dylikt som används som primär källa för uppvärmning av utrymmen och för matlagning sotas åtminstone en gång per år

- hushållseldstäder enligt föregående punkt som inte används som primär källa för uppvärmning av utrymmen och för matlagning sotas åtminstone en gång vart fjärde år samt

- eldstäder i fritidshus och bastuugnar i enskilt bruk sotas åtminstone en gång vart fjärde år.

Den gemensamma räddningsnämnden har 2018 beslutat att sotning i Lumparland, Sund och Vårdö kommuner släpps fritt för yrkesutövare som är godkänd enligt 50 § räddningslagen för landskapet Åland.

Kontaktuppgifter till verksamma sotare finns i telefonkatalogen för Åland.
 

Publicerad 25.4.2019
Uppdaterad 17.11.2022