Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtande i enlighet med LL om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen (ÅFS 2019:7) 7 § för Vårdö kommuns webbplats.

Vårdö kommun strävar efter att www.vardo.ax ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare.

Enligt LL om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen 6 § kan en myndighet beaktat sin storlek och ekonomiska ställning hänvisa till oproportionerlig börda och inte fullt ut följa tillgänglighetskraven i 5 §. Vårdö kommun är i en sådan situation och uppfyller således inte i dagsläget alla tillgänglighetskrav.

Alternativa sätt att få information
För den som har svårt att ta till sig innehållet i www.vardo.ax erbjuder vi alla möjlighet att få informationen muntligen via telefon 018-47900 eller genom att beställa information som textfil via e-post till info@vardo.ax .

Tillsynsmyndighet
Du kan vända dig till Ålands landskapsregering om du är missnöjd med tillgängligheten på www.vardo.ax. Kontaktuppgifter till landskapsregeringen är www.regeringen.ax eller telefon 018-25 000.

Publicerad 13.5.2019
Uppdaterad 29.9.2021