Stödtjänster

För den som bor i eget boende i kommunen finns möjlighet till så kallade stödtjänster vilka fungerar som punktinsatser när klienten inte har behov av hemserviceavtal.

Vad kan jag få hjälp med?
Som stödtjänst kan klienten få bland annat badservice, klädvårdsservice, renbäddning, matservice och trygghetslarm.

Hur går jag tillväga?
Ansökan om stödtjänster görs till äldreomsorgsledaren, som genom hembesök utreder servicebehovet och tillsammans med klienten och eventuellt anhöriga uppgör en skriftlig vård – och serviceplan.

Avgift
För stödtjänster betalas fastslagna avgifter enligt kommunens avgiftstaxa.

För hemservicetagare (som bor i eget hem), har regelbunden hemservice och betalar hemtjänstavgift ingår följande stödtjänster:
-duschhjälp i eget hem eller på Strömsgården 1 g/vecka
- avgiften för trygghetslarm

För ansökan och frågor angående stödtjänster i Vårdö kommun: kontakta Strömsgården tel. 47 950.

Publicerad 13.11.2018
Uppdaterad 14.9.2021