Kommunstyrelsen 2024-2025

  Ordinarie Ersättare
Ordförande Sjögren-Grunér Fanny Sjölund Åsa
Vice ordförande Johansson Krister Grunér Pontus
  Sjölund Carl-Gustav Diederichs-Mattsson Bethina
  Lundell Magnus Danielsson Agnetha
  Dahlén Ansti Björklund Mats
  Baarman Emilia Eriksson Lars-Erik
  Olofsson Malin Karlsson Andreas

Vald av kommunfullmäktige § 6/18.1.2024

Publicerad 6.11.2018
Uppdaterad 1.2.2024