Vårdö kyrka

Vårdö kyrka

Den äldsta delen av Vårdö gråstenskyrka är från 1400-talet. Tornet med sin originella tornhuv uppfördes år 1805.
Altartavlan i kyrkan är målad av hovmålaren R W Ekman år 1852.

Vårdö kyrka är helgad åt St. Mathias. Gudstjänster hålls enligt annonsering.

Besök gärna webbplatsen Kyrkor.ax. Där finns historik och forskning om de åländska kyrkorna.

Publicerad 7.11.2018
Uppdaterad 26.10.2021