Information om Corona

Information om Corona vänligen kontakta tel 018-535 313, eller ÅHS sjukvårdsupplysning, tfn 018-538 500.

Vårdö skola

Vårdö skola

Vårdö skola ligger i Vårdö by. Skolbyggnaden stod klar 1957. Skolan renoverades och byggdes till 1999 med bland annat en stor idrottshall.
För närvarande har skolan 25 elever fördelade på årskurs 1-6. Den pedagogiska personalen i skolan består av en föreståndare, två klasslärare, en timlärare och två elevassistenter.

I Vårdö skola arbetar vi för att eleverna ska utveckla:

  • goda baskunskaper
  • god självkänsla
  • förmåga att ta ansvar för sitt arbete
  • förmåga att söka kreativa lösningar på problem
  • förmåga att samarbeta
  • förmåga att visa hänsyn & respekt för människor och miljö

Läsårets arbetstider 2019-2020

  Vecka 2019-2020
Höstterminen inleds 33 15.08.2019
Höstlov, torsdag-fredag 42 17-18.10.2019
Höstterminen avslutas 51 20.12.2019
Vårterminen inleds 2 07.01.2020
Vinterlov 8 17-21.02.2020
Lovdag i samband med Påsk 15 09.04.2020
Lovdag i samband med Kristi himmelsfärd 22 22.05.2020
Vårterminen avslutas 23 05.06.2020
HÖSTTERMIN 89 dagar 15.08.2019-20.12.2019
VÅRTERMIN 98 dagar 07.01.2020-05.06.2020
  187 dagar  

Vårdö skolas fritidshemsverksamhet

Fritidsverksamheten verkar i daghemmet Solbackens lokaler och närområde. Verksamheten är avsedd i första hand för elever i årskurs 1-2.

Hem och skola

Hem och skolaföreningen är vilande läsåret 2018-2019.

Länkar

Godby högstadieskola
Wilma

Publicerad 31.10.2018
Uppdaterad 18.5.2020