Vårdö skola

Vårdö skola

Vårdö skola ligger i Vårdö by. Skolbyggnaden stod klar 1957. Skolan renoverades och byggdes till 1999 med bland annat en stor idrottshall.
För närvarande har skolan 22 elever fördelade på årskurs 1-6. Den pedagogiska personalen i skolan består av en föreståndare, två klasslärare, en timlärare med klassläraruppgifter, två timlärare och en elevassistent.

Vänligen se bifogad bilaga gällande anmälan om hemundervisning.

I Vårdö skola arbetar vi för att eleverna ska utveckla:

  • goda baskunskaper
  • god självkänsla
  • förmåga att ta ansvar för sitt arbete
  • förmåga att söka kreativa lösningar på problem
  • förmåga att samarbeta
  • förmåga att visa hänsyn & respekt för människor och miljö

Läsårets arbetstider 2023-2024

  Vecka 2023-2024
Höstterminen inleds 33 16.8.2023
Höstlov, torsdag-fredag 42 19-20.10.2023
Lovdag i samband med självständighetsdagen     
Höstterminen avslutas 51 22.12.2023
Vårterminen inleds 2 9.1.2024
Vinterlov 8 19-23.2.2024
Lovdag i samband med Påsk 13 28.3.2024
Lovdag i samband med Kristi himmelsfärd 19 10.5.2024
Vårterminen avslutas 23 7.6.2024
HÖSTTERMIN 89 dagar 16.8-22.12.2023
VÅRTERMIN 99 dagar 9.1-7.6.2024
  188 dagar  

Vårdö skolas fritidshemsverksamhet

Fritidshemsverksamheten bedrivs i skolans lokaler och närområde. Verksamheten är avsedd i första hand för elever i årskurs 1-2.

Hem och skola

Hem och skolaföreningen vill tillföra en guldkant för skolans elever samt arbeta för en god gemenskap mellan elever, vårdnadshavare och skola.
Styrelse:
Lotta Angergård, ordförande
Jens Andersén, lärarrepresentant samt sekreterare
Malin Olofsson, vice ordförande
Anna Aakula, kassör
Hannamari Ruohonen
Emilia Baarman
Alejandra Sànchez-Sotu, ersättare
Linda Danielsson, ersättare

Länkar

Läroplanen 
Godby högstadieskola
Wilma

Publicerad 31.10.2018
Uppdaterad 3.6.2024