Information om Corona

Information om Corona vänligen kontakta tel 018-535 313, eller ÅHS sjukvårdsupplysning, tfn 018-538 500.

Oasen boende- och vårdcenter

När vårdbehovet är omfattande och då det krävs ökad medicinsk vård, eller då det krävs rehabilitering har Vårdö kommun möjlighet att ordna med vårdplats på Oasen boende- och vårdcenter. Vistelse på Oasen är behovsprövad och beslutet fattas av äldreomsorgsledaren.

Här finns mer om OASEN boende och vårdcenter

Publicerad 7.11.2018
Uppdaterad 20.11.2018