Startsida

Välkommen till Vårdö - den förtrollade ön!

 

VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE BESÖK PÅ STRÖMSGÅRDEN

Uppdaterade direktiv från och med 1 augusti enligt Ålands landskapsregering och THL

Endast friska och symptomfria närstående kan komma på besök till Strömsgården.
Varje besök skall planeras i samförstånd med personalen på Strömsgården tel. 47950.
Spontanbesök från närstående/besökare är fortsättningsvis inte möjliga.
Max 1-2 närstående kan beviljas besöksmöjlighet per tillfälle.
Fortsättningsvis rekommenderas utomhusbesök. Möjlighet finns även att använda Strömsgårdens besöksrum.
Såväl inom- som utomhus skall säkerhetsdirektiv beaktas; god handhygien, säkerhetsavstånd om 1,5-2 meter, munskydd eller visir.

Instruktioner lämnas i samband med att närstående och personal planerar besöket.

Endast boende, vårdpersonal och av kommunen godkänd övrig personal/tjänsteutövare får vistas i Strömsgårdens gemensamma lokaler.

I tjänsten
Eva Sahlberg-Widgren, kommundirektör, 018-47990
Desirée Zetterman, vik. äldreomsorgsledare

Nyheter

Wårdö Info 11-2020

Wårdö Infos novembernummer har nu utkommit. Bara klicka fram och läsa. Go november!
Läs mer om Wårdö Info 11-2020 ›

Wårdö Info 10-2020

Wårdö Infos oktobernummer finns nu att läsa här!
Läs mer om Wårdö Info 10-2020 ›

Wårdö Info 9-2020

Och så blev det september! Wårdö Infos septembernummer finns nu att läsa, se bilaga!
Läs mer om Wårdö Info 9-2020 ›

Wårdö Info 8-2020

Ännu är det lite sommar kvar! Nu finns Wårdö Infos augustinummer att läsa, finns som bilaga här.
Läs mer om Wårdö Info 8-2020 ›

Wårdö Info 7-2020

Wårdö Infos julinummer finns nu att läsa här som bilaga. Trevlig sommar!
Läs mer om Wårdö Info 7-2020 ›
Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 29.9.2020