Information om Corona

Information om Corona vänligen kontakta tel 018-535 313, eller ÅHS sjukvårdsupplysning, tfn 018-538 500.

Startsida

Välkommen till Vårdö - den förtrollade ön!

 

VIKTIG INFORMATION  VIKTIG INFORMATION  VIKTIG INFORMATION

Coronaviruset betraktas från och med 12.3.2020 som en pandemi, det innebär att hela världen betraktas som riskområde. Utgående från nationella myndigheters utfärdade beredskapstillstånd gällande att minimera riskerna för smittspridning av coronaviruset gäller följande i Strömsgårdens lokaler:
FRÅN OCH MED 18.3.2020 OCH TILLSVIDARE RÅDER ABSOLUT BESÖKSFÖRBUD PÅ STRÖMSGÅRDEN FÖR ALLA UTOMSTÅENDE PERSONER. Undantag från besöksförbud görs när det är fråga om svår sjukdom eller liknande.
ENDAST BOENDE OCH AV KOMMUNEN GODKÄND BEHÖRIG PERSONAL FÅR VISTAS I LOKALITETERNA. 

V i uppmanar alla angöriga, närstående och andra gäster till våra boende att respektera detta. Alla bör minnas att våra äldre är de som drabbas hårdast av den här typen av virus.

ENTREDÖRRARNA HÅLLS LÅSTA.
Telefon till Närvårdarkansliet: 018-47950

Andreas Johansson, kommundirektör, 018-47990
Desirée Zetterman, vik. äldreomsorgsledare

VIKTIG INFORMATION  VIKTIG INFORMATION  VIKTIG INFORMATION

Nyheter

Wårdö Info 8-2020

Ännu är det lite sommar kvar! Nu finns Wårdö Infos augustinummer att läsa, finns som bilaga här.
Läs mer om Wårdö Info 8-2020 ›

Wårdö Info 7-2020

Wårdö Infos julinummer finns nu att läsa här som bilaga. Trevlig sommar!
Läs mer om Wårdö Info 7-2020 ›

Wårdö Info 6-2020

Nu finns juninumret att läsa här. Trevlig midsommar!
Läs mer om Wårdö Info 6-2020 ›

Wårdö Info 5-2020

Sköna maj välkommen! Wårdö Infos majnummer har nu kommit ut.
Läs mer om Wårdö Info 5-2020 ›

Wårdö Info 4-2020

Wårdö Infos aprilnummer finns nu att läsa här. Klicka in på bilagan!
Läs mer om Wårdö Info 4-2020 ›
Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 2.7.2020