Moderskapsunderstöd

Är du en blivande eller nybliven mamma så har du rätt till moderskapsstöd.
Du har möjlighet att välja mellan moderskapslåda som innehåller barnkläder och barnvårdsprodukter, alternativt att få stödet i pengar.

Den särskilda ansökningsblanketten fås från Rådgivningen och lämnas till kommunkansliet.
En läkare eller barnmorska skall ha intygat att uppgifterna om graviditet/nyfött barn stämmer.

Publicerad 7.11.2018
Uppdaterad 29.9.2021