Information om Corona

Information om Corona vänligen kontakta tel 018-535 313, eller ÅHS sjukvårdsupplysning, tfn 018-538 500.

Wårdö Info

Wårdö Info är kommunens samhällsinformation som utkommer första vardagen i månaden.

Material för publicering skickas helst per e-post till llindfors@aland.net

Stoppdag för material till Wårdö Info är den 25:e, månaden innan utgivning.

De senaste Wårdö Info hittar du högst upp på sidan under Wårdö Info.

Publicerad 3.10.2018
Uppdaterad 22.11.2018