Väntetider social service

Enligt Äldrelag (2020:9) för Åland § 23, skall kommunen minst en gång i halvåret offentliggöra uppgifter om den tid inom vilken en äldre person kan få den socialservice som personen ansökt om. De genomsnittliga väntetiderna i Vårdö se bilaga.

I akuta situationer får klienten tjänsten genast.

Publicerad 21.9.2021
Uppdaterad 30.1.2024