Postrotevägen

Postrotevägen

Den stora allmänna postvägen mellan Stockholm och Åbo gick tvärs över Vårdö från Båthusviken vid Vargata brygga till Hullvik i Vårdö by.
Reguljär postförsel infördes under drottning Kristinas tid. Namnet Drottning Kristinas gata i Vargata är en erinran om detta. Postrotefärderna pågick under åren 1638-1910, då vårdöborna ålades att föra post och resande mellan Bomarsund eller Delvik i väster och Kumlinge i öster. Postrotefärderna var en tung pålaga för allmogen.

Kulturintresserade vårdöbor har uppsatt längs postvägen nygamla milstolpar och i Vargata by en gästgiveristolpe. Den sista ursprungliga biten av postvägen löper från Holmsklint i Vårdö by till Hullvik, där en minnessten över förolyckade postförare restes 1983. 

Båthusviken-Hullvik

1. Båthusviken
Det var hit som bondedottern Katarina Henriksdotter från Sastmola, förebilden till Sally Salminens romangestalt Katrina, anlände med skonerten Weljekset sommaren 1865: ”Tidigt en högsommarmorgon ankrade skeppet i en liten vik vid öns västra udde, och medan fartydet skulle proviantera fick Johan lov att följa sin hustru till hennes nya hem.
Tillsammans med skepparen och ett par sjömän rodde det unga paret i land, där de förtöjde den lilla båten vid en grov stockbrygga, utbyggd i vattnet nedanför den bergiga stranden. Johan och Katrina blev ensamma och började vandra upp mot ön.” (Ur Katrina, 1936, av Sally Salminen)

2. Björkbacka
Småbrukaren, träsnidaren och poeten Runar Salminens hem. Stanna till och njut av en dikt.

En snäckvik
en strandskata
en spegling
ett vidhav
en sommarvind
som blåser pollen
och långt borta på en häll
en säl
som ropar Faraooo!
Vad vill du mer begära.

Ur Som ett skepp efter seglats (1985)

3. Drottning Kristinas gata
”I Vargata ligger skeppargårdarna tätare och vackrare och större än på Åland i övrigt. Stanna på Torget (det heter så) mitt i byn och titta på husen runt omkring. Det är monument från bondeseglationens dagar, monument som fortfarande lever.” (Ur Sällsamheter på Åland, 1981 av Edward och Erling Matz). 
Butiken ligger strax här intill. Bredvid den står en gästgiveristolpe som minne över postvägens dagar. Butiken fungerar också som postombud och har ett apoteksskåp.

4. Träsket
Titta till vänster genom grenverket så ser du träsket. Vandrar du på våren kan du njuta av ett intensivt fågelliv här.
Det berättas att Gästgivar-Matte, en gång gömde sig i Träsket med sin penningkista från Bomarsund under armen och bara näsborrarna stickande upp, medan man spanade efter honom. Matts Mattson eller Varg-Matte som han också kallades, var bonden och gästgivaren Matts Mattson i Vargata. Han lade grunden för en framgångsrik redarverksamhet och blev en av Ålands redarlegender.

5. Rastplats
Här finner du information om Vårdö. På andra sidan vägen står en kilometerstolpe, autentisk kopia av de stolpar som i forna dagar utmärkte postvägarna. I stolpens fundament finns en sten med inskription infälld (donation av Runar Salminen). Årtalen 1638-1910 anger den period då postförseln mellan Stockholm och St Petersburg sköttes av postrotar.

6. Bomans gästhem
Vid korsningen nedanför Holmsklint finns nästa kilometerstolpe. Vägen till byn slingrar sig upp för en backe, kantad av knotiga ärvingbjörkar, och längre upp i byn ligger Storpostens och Lillpostens, gårdsnamn som vittnar om byns postrotehistoria. Där vägen slutar fanns tidigare Vårdö prästgård.
Vägen från Holmsklint till Hullvik, ca 1,5 km, slingrar sig mellan bergknallar och nyponsnår och är enligt landskapets kulturmiljöinventering den enda sträckan av postrotevägarna över Åland som är bevarad i ursprungligt skick. När postförare färdades på vägarna skulle de tillryggalägga en mil i timmen och inte uppehålla sig med ”tal och snack”. 

7. Hullvik
I Hullvik har byalaget rest en minnessten över postrotarna som med livet som insats förde posten mellan Vårdöby och Kumlinge. Inskriptionen är författad av Anni Blomqvist. År 1875 omkom fem personer från Vårdö by på postrotefärd. 
Postvägen bär på många minnen.
Här färdades kung Magnus Eriksson och biskop Hemming år 1347 enligt ett dokument "datum apud Alandiam in insula dicta Waerdhö" /givet vid Åland på en ö kallad Vårdö), här har fångar och flyktingar passerat, här har postryttare ilat fram med viktiga dokument och här stärker nutidsmänniskan kropp och själ med promenader. 

Publicerad 7.11.2018
Uppdaterad 21.11.2018