Missbrukarvård

Vårdö kommun köper tjänster av Mariehamns stads alkohol- och drogmottagning. Om Du eller någon i Din närhet har problem med alkohol eller droger kan Du kontakta dem. Servicen är helt avgiftsfri för klienter/patienter.  Vårdö kommun får inte namnen på dem som besöker mottagningen. Personalen där har självklart tystnadsplikt.

På mottagningen finns bl.a. handledare, behandlare, sjukskötare.  De kan erbjuda Dig behandling, råd och handledning, akupunktur, ljusterapi, drogtester samt anhörigstöd.

Kontakt med mottagningen i Mariehamn får du per telefon +358 18 531 720.

Besöksadressen är Styrmansgatan 2 A, Nyfahlers, andra våningen, Mariehamn.

Du kan självklart också kontakta socialsekreteraren i Vårdö.

Publicerad 20.11.2018
Uppdaterad 24.1.2019