Kommunens hyreslägenheter

I Vårdö finns 26 st kommunala hyresbostäder, samtliga inom Vårdöby/Strömsby, i storlek 1-3 rok, 45-90 m

Därutöver finns även hyresbostäder för äldre på Strömsgården i Strömsby.

Ofta finns en kö till kommunens bostäder och en prioriteringsordning för tilldelning av hyreskontrakt.

Se gällande regelverk enligt bilaga här intill. Intresseanmälan för hyresbostad riktas till kommunkansliet.

 

Publicerad 27.6.2019
Uppdaterad 12.12.2022