Närståendevård

Arvode för närståendevård betalas för tryggande av vård eller omsorg i det egna hemmet för yngre, handikappade eller sjuka personer som pga. nedsatt prestationsförmåga, sjukdom, handikapp eller någon annan motsvarande orsak behöver sådan vård eller omsorg som kan ordnas hemma hos den vårdbehövande.
Närståendevårdaren står inte i ett anställningsförhållande enligt arbetsavtalslagen.

Stöd för närståendevård regleras i Landskapslag nr 111/2007, Lag om stöd för närståendevård och Socialvårdslagen.

För mer information och vårdarvodets storlek, se bilaga.

Kontakta Kommunernas socialtjänst kf. för ansökan om närståendevård för barn/unga under 18 år.

Publicerad 7.11.2018
Uppdaterad 29.9.2021