Information om Corona

Information om Corona vänligen kontakta tel 018-535 313, eller ÅHS sjukvårdsupplysning, tfn 018-538 500.

Social service

Viktig information gällande kommunikation via e-post

På grund av dataskyddet är det inte möjligt att kommunicera med socialkansliets personal via e-post i ärenden som gäller personlig hälsa, sjukdom eller andra konfidentiella personliga uppgifter.

Publicerad 25.9.2018
Uppdaterad 13.1.2020