Elektronisk anslagstavla

Publicerad 29.11.2023 08:53

Byggnadstekniska möteskallelse måndagen den 04.12.2023 klockan 19.00 på kommunkansliet.
Protokollet publiceras på kommunens hemsida tisdagen den 05.12.2023.

Publicerad 9.11.2023 14:36

Omsorgsnämnden kallas till möte måndagen den 13.11.2023 kl. 19.00 på Strömsgården.

Protokollet publiceras på kommunens hemsida 14.11.2023

Publicerad 9.11.2023 13:48 | Uppdaterad 9.11.2023 13:55

Kommunfullmäktige i Vårdö kallas till möte nr 5 torsdagen den 16.11.2023 kl. 19.00 på kommunkansliet.

Protokollet publiceras på kommunens hemsida 17.11.2023.

Publicerad 9.11.2023 10:10

NÅUD Förbundsfullmäktige kallas till möte onsdagen den 22 november 2023 kl.18.00 i GHS matsal.

Publicerad 3.11.2023 20:06 | Uppdaterad 9.11.2023 10:12

Kommunstyrelsen i Vårdö kallas till möte nr 10 ons 8.11.2023 kl 19:00 på kommunkansliet i Vårdö.

Protokollet publiceras på kommunens hemsida tor 9.11.2023.

Publicerad 3.11.2023 11:07

Vårdö kommun söker en ny äldreomsorgsledare med stationering på kommunens serviceboende Strömsgården.

Publicerad 27.10.2023 17:05

Kommunstyrelsen i Vårdö kallas till möte nr 9 ons 1.11.2023 kl 19:00 på kommunkansliet i Vårdö.

Protokollet publiceras på kommunens hemsida tor 2.22.2023.

Publicerad 26.10.2023 15:37

Företagsam Skärgård r.f. håller höstmöte 21 november 2023 kl. 12.30 vid Ålands Landsbygdscentrum.

Se bilaga.

Publicerad 24.10.2023 14:59

Vårdö kommun har uppgjort förslag till ny byggnadsordning. Förslaget har godkänts av kommunfullmäktige den 18 oktober 2023.

Publicerad 18.10.2023 14:23

Föreningen Företagsam Skärgård kallar till höstmöte 21.11.2023 kl.12.30 på Ålands Landsbygdscentrum, stadgeenliga ärenden.

Sidor

Publicerad 15.5.2019
Uppdaterad 15.5.2019