Elektronisk anslagstavla

Publicerad 15.6.2022 13:13

Byggnadstekniska nämnden kallas till möte måndagen den 20 juni 2022 kl. 19.00 på kommunkansliet.

Protokollet publiceras på kommunens hemsida tisdagen den 21 juni 2022.

Publicerad 14.6.2022 08:48

Kommunernas socialtjänst k.f. förbundsstämma hade möte 10.6.2022. Bifogat finns förbundsstämmans protokoll.

Publicerad 9.6.2022 10:54 | Uppdaterad 10.6.2022 09:26

Vårdö kommunfullmäktige kallas till möte nr 2 tor 16 jun kl 19:00 på kommunkansliet.

Publicerad 8.6.2022 09:50 | Uppdaterad 8.6.2022 09:51

Norra Ålands Utbildningsdistrikt håller möte 15.6.2022 kl. 16.30 i GHS klassrum Ö12.

Publicerad 3.6.2022 14:46 | Uppdaterad 3.6.2022 15:16

Omsorgsnämnden kallas till möte tisdagen den 7 juni 2022 kl. 19:00 på kommunkansliet.

På agendan finns två olika personalrelaterade ärenden.

Publicerad 1.6.2022 17:09 | Uppdaterad 1.6.2022 17:12

Kommunstyrelsen kallas till möte onsdagen den 8 juni 2022 kl. 19.00 på kommunkansliet.

Protokollet publiceras på kommunens digitala anslagstavla torsdagen den 9 juni 2022.

Publicerad 25.5.2022 09:54

Ålands kommunförbund höll ordinarie vårstämma 20.5.2022.

Publicerad 10.5.2022 10:53

Föreningen Företagsam Skärgård kallar till årsmöte 24.5.2022 kl.14:00 på Ålands Landsbygdscentrum, Jomalagårdsvägen 16.

Publicerad 21.4.2022 15:58

Omsorgsnämnden kallas till möte måndagen den 25 april 2022 kl. 17.30 på kommunkansliet.

Protokollet publiceras på kommunens hemsida tisdagen den 26 april 2022.

Publicerad 20.4.2022 17:14

Kommunstyrelsen kallas till möte onsdag 27 april kl 19:00 på kommunkansliet.

Protokollet publiceras på kommunens hemsida torsdag 28 april.

Sidor

Publicerad 15.5.2019
Uppdaterad 15.5.2019