Elektronisk anslagstavla

Publicerad 20.1.2022 16:09

Omsorgsnämnden kallas till möte måndagen den 24 januari 2022 kl. 17.30 på kommunkansliet.

Protokollet publiceras på kommunens hemsida torsdagen den 27 januari 2022.

Publicerad 5.1.2022 15:47 | Uppdaterad 5.1.2022 15:48

Kommunfullmäktige kallas till möte torsdagen den 13 januari 2022 kl. 19.00 på kommunkansliet .

Protokollet publiceras på kommunens hemsida den 14 januari 2022.

Publicerad 8.12.2021 11:46

Kommunernas socialtjänst k.f. förbundsstämma hade möte 3.12.2021. Bifogat finns förbundsstämmans protokoll.

Publicerad 29.11.2021 09:34

Meddelande från Ålands kommunförbunds höststämma 19 november 2021.

Protokollet finns tillgängligt på www.kommun.ax 

Publicerad 9.9.2021 12:49

Provning av ljudsignaler sker tisdagen den 14 september 2021 kl. 13.00.

Mer information se bilaga.

Publicerad 15.6.2021 09:32

Kommunernas socialtjänst k.f. förbundsstämma hade möte 11.6.2021. Bifogat finns förbundsstämmans protokoll.

Publicerad 3.6.2021 17:30 | Uppdaterad 3.6.2021 17:31

Information från Ålands landskapsregering gällande Livsmedelsverkets beslut om restriktionszon

Publicerad 3.6.2021 12:58

Norra Ålands äldreråd höll sitt första möte onsdagen den 2 juni 2021.
Protokollet som bilaga.

Publicerad 31.5.2021 12:13 | Uppdaterad 31.5.2021 12:14

Norra Ålands Utbildningsdistrikt håller möte 3.6.2021 kl. 19 i GHS's matsal.

Publicerad 31.5.2021 10:49

Ålands komunförbund höll ordinarie vårstämma den 28 maj 2021, se meddelande.

Sidor

Publicerad 15.5.2019
Uppdaterad 15.5.2019