Elektronisk anslagstavla

Publicerad 7.1.2021 16:27

Kommunfullmäktige kallas till möte onsdagen den 14 januari 2021 kl. 19 på Kommunkansli.

Protokollet publiceras på kommunens hemsida fredagen 15 januari 2021.

Publicerad 5.1.2021 16:14

Kommunstyrelsen kallas till möte onsdagen den 13 januari 2021 kl. 19 på Kommunkansli.

Protokoll publiceras på kommunens hemsida torsdagen 14 januari 2021.

Publicerad 28.12.2020 15:42 | Uppdaterad 28.12.2020 17:03

Omsorgsnämnden kallas till möte måndagen den 4 januari 2021 kl. 17.30 på kommunkansliet.

Protokollet publiceras på kommunens hemsida tisdagen den 5 januari 2021.

Publicerad 17.12.2020 17:00

Omsorgsnämndens kallelse till möte måndagen den 28.12.2020 kl. 17.30 på kommunkansliet.

Protokollet publiceras på kommunens hemsida tisdagen den 29.12.2020.

Publicerad 3.12.2020 12:01 | Uppdaterad 3.12.2020 12:03

Protokollet från Ålands kommunförbunds höststämma 27.11.2020 finns att läsa här

Publicerad 11.11.2020 12:24

Norra Ålands högstadiedistrikt förbundsstyrelsen, kallas till möte onsdagen den 18 november 2020 kl. 16.30 på NÅHD's förbundskansli.

Publicerad 10.11.2020 16:34

Byggnadstekniska nämnden kallas till möte måndagen den 16 november 2020 kl. 19.30 på kommunkansliet.
OBS! kl. 16 finns möjlighet för gemensam syn av planerad discgolfbana.

Publicerad 5.11.2020 18:00

Kommunfullmäktige kallas till möte torsdagen den 12 november 2020 kl. 19.00 på kommunkansliet.

Protokollet publiceras på kommunens hemsida den 16 november 2020.

Publicerad 20.5.2020 12:24 | Uppdaterad 7.9.2020 12:08

Coronabidrag från staten till ensamföretagare

Sidor

Publicerad 15.5.2019
Uppdaterad 15.5.2019