Information om Corona

Information om Corona vänligen kontakta tel 018-535 313, eller ÅHS sjukvårdsupplysning, tfn 018-538 500.

Elektronisk anslagstavla

Publicerad 28.7.2020 14:55

Byggnadstekniska nämnden kallas till möte på kommunkansliet i Vårdö tisdagen den 4.8.2020 kl. 19.30.

Protokollet publiceras på kommunens hemsida 6.8.2020.

Publicerad 20.5.2020 15:05

Kommunfullmäktige kallas till möte torsdagen den 28 maj 2020 kl. 19.00 i Vårdö skola.

Protokollet publiceras på kommunens hemsida fredagen den 29 maj 2020.

Publicerad 20.5.2020 12:24 | Uppdaterad 17.6.2020 13:38

Coronabidrag från staten till ensamföretagare

Publicerad 19.5.2020 11:57

Kommunstyrelsen kallas till möte tisdagen den 26 maj 2020 kl. 19.00 i Vårdö skola.

Publicerad 18.3.2020 16:44 | Uppdaterad 18.3.2020 16:47

VIKTIG INFORMATION!
Se bilaga vad som gäller för Strömsgårdens äldreboende med anledning av rådande läge.

Publicerad 30.1.2020 13:01 | Uppdaterad 30.1.2020 13:02

Protokollet för mellankommunal ombudsstämma, som hölls i Föglö 27.01.2020, har publicerats på hemsidan 30.01.2020.

Publicerad 23.10.2019 10:08

Centralvalnämnden i Vårdö kommun har den 22 oktober 2019 fastställt valresultatet i kommunalvalet som förrättades den 20 oktober 2019.
Invalda personer i kommunfullmäktige se bilaga.

Publicerad 24.9.2019 10:31 | Uppdaterad 24.9.2019 10:38

Ordinarie lagtingsval och kommunlaval förrättas söndagen den 20 oktober 2019 från kl. 9.00 til kl. 20.00 i Vårdö skola, Vårdöby.

Publicerad 29.8.2019 08:58

Ordinarie Lagtingsval och kommunalval förrättas söndagen den 20 oktober 2019.

I kommunalvalet skall väljas 9 medlemmar till kommunfullmäktige i Vårdö.

Publicerad 8.5.2019 09:40 | Uppdaterad 8.5.2019 09:41

En kris kan göra att samhället inte fungerar som vi är vana vid. Bilagd broschyr vill hjälpa dig att förbereda dig för olika störningssituationer.

Sidor

Publicerad 15.5.2019
Uppdaterad 15.5.2019