Kommunalt vatten och avlopp

I bilagorna kan du se de senaste vattenproverna.

Vid problem vid vatten och avlopp, kontakta Carl-Gustav.
       OBS! Vid vattenavbrott kolla leakomaticen.

Publicerad 26.3.2024
Uppdaterad 13.5.2024