Vårdö kommuns förtroendevalda organisation

I Vårdö kandiderar alla på samma lista, dvs. ingen indelning enligt politiskt parti. När det gäller lagtingsval heter vår lista kort och gott Vårdölistan.

Kommunalval förrättas vart fjärde år, nästa gång är år 2023.

Publicerad 6.11.2018
Uppdaterad 8.11.2022