Brand och räddning

En kris kan göra att samhället inte fungerar som vi är vana vid. I bilagan "Om krisen kommer" får du hjälp att förbereda dig för olika störningssituationer.

Info om ”VARNING FÖR SKOGSBRAND”
Räddningsmyndigheten vill påminna om att skogbrandvarning utfärdas och dras tillbaka från den tidpunkt som kontinuerligt anges på Meteorologiska Institutets hemsida www.fmi.fi/sv
Under tid som Varning för skogsbrand råder, är det automatiskt eldningsförbud i skog och mark.

Publicerad 8.5.2019
Uppdaterad 17.5.2022