Underhåll

Föräldrar ansvarar gemensamt för sitt barns underhåll. Den förälder som inte har barnet boende hos sig erlägger den andra underhållsbidrag.

Underhållsbidraget fastställs av barnatillsyningsmannen förutsatt att föräldrarna är överens om ett avtal. I annat fall fastställs underhållsbidraget genom domstolsutslag.

För närmare information kontakta Kommunernas socialtjänst kf..

Publicerad 7.11.2018
Uppdaterad 29.9.2021