Daghemmet Solbacken

Vårdö kommun erbjuder barnomsorg för 1-6 åringar. Daghemmet har sammanlagt 30 platser, uppdelat på två avdelningar.
Förskolan för 6-åringar är integrerad i daghemsverksamheten och följer Ålands landskapsregerings förundervisningsplan.

Målet med daghemsverksamheten är att alla barn skall få utvecklas som individer genom kommunikation, lek, skapande, musik och rörelse. Leken är en den viktigaste inlärningsmetoden.
Detta läsår arbetar en barnträdgårdslärare och tre barnskötare/närvårdare i daghemmet.

Solbackens öppethållningstider är 7.00-17.30

För avgifter inom barnomsorgen, se bilaga 1 i taxor och avgifter.

Landskapslagen för barnomsorg och grundskola, se https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/202032

Publicerad 25.9.2018
Uppdaterad 18.10.2023