Strömsgården

Serviceboende

Strömsgården är Vårdö kommuns servicehus, här finns förutom servicebostäder även hemservicepersonalens kansli, äldreomsorgsledarens kontor och kommunens centralkök med tillhörande matsal- Även Ålands hälso- och sjukvårds hälsovårdsmottagning finns i Strömsgårdens servicehus.

Adress: Strömsgården, Strömsvägen 13, AX-22550 VÅRDÖ

Servicehuset Strömsgården

Strömsgården är bemannad dygnet runt. ALL personal har tystnadsplikt.

På Strömsgården finns 12 servicelägenheter för personer med stort vård- och servicebehov. Ett period/korttidsrum för avlastning och återhämtning samt fem ESB rum för personer med mycket stort vård- och omsorgsbehov. Som hyresgäst på Strömsgården kan du ansöka om bostadsbidrag från Folkpensionsanstalten.

Som hyresgäst på Strömsgården har du ett stort eller mycket stort vård- och omsorgsbehov dygnet runt. Du hyr din bostad och har ett hemserviceavtal med kommunens äldreomsorg. I hemserviceavtalet räknas användning av husets bastuavdelning, tvättservice samt städning enligt överenskommelse.

Behov av bostad på Strömsgården

För att antas som hyresgäst på Strömsgården bör individens vård- och omsorgsbehov uppnå hemservicekategori II och III, samt ha behov av personalinsatser dygnet runt. Äldreomsorgsledaren uppgör tillsammans med klienten en vård- och serviceplan, för att kartlägga behovet av hemservice, stödtjänster eller serviceboende.

Publicerad 31.10.2018
Uppdaterad 19.6.2019