Handikappservice

Personer med funktionshinder kan ha rätt till olika former av ersättningar och stöd.

Subjektiva rättigheter enligt Lagen om service och stöd på grund av handikapp (HSL) är färdtjänst enligt HSL, bostadsanpassning, tolkservice samt serviceboende. Med subjektiv rätt menas en serviceform vilken alla som uppfyller de i lagen stadgade kraven har rätt att få.

Kommunernas socialtjänst k.f. erbjuder också annan service för ändamålet budgeterade medel. Sådan service kan bestå av bl.a. stödpersonsverksamhet, personliga hjälpare mm.

Publicerad 7.11.2018
Uppdaterad 4.1.2021