Momsfri social service

Momsfri social service är du berättigad till om du inte klarar av din vardag utan hjälp. Ålderdom, sjukdom eller annan funktionsnedsättning kan vara orsaker till behov av hjälp. Din inkomstnivå och eventuell egendom spelar inte någon roll.
Det kan vara intressant att notera, att även den sociala service som anhöriga anlitar för sina föräldrar, är momsfri. Servicen kan vara till exempel städning, matservice, fönstertvätt, badtjänster, följeslagartjänster, butiksbesök och hjälp med att uträtta ärenden.

Företaget gör upp ett serviceavtal med dig. Då serviceavtalet görs, försäkrar företagets representant att din funktionsförmåga är nedsatt genom att se på till exempel läkarintyg. Inga myndighetsbeslut krävs.
Företaget skall även uppgöra en serviceplan tillsammans med dig där ditt behov av servicetjänster framgår. I serviceplanen ska det komma fram hurdana tjänster du är i behov av samt hur ofta du behöver dem.

Du betalar själv till den privata serviceproducenten för vad och i vilken omfattning du behöver företagets tjänster. Hushållsavdraget i deklarationen kan användas till momsfria socialservicetjänster vilket betyder ännu förmånligare slutpriser för dig.

Mer information från skatteverket finns här.

Du eller en anhörig kontaktar själv de av kommunen godkända företag varifrån du vill köpa servicetjänster, se lista nedan.

 

Kontaktuppgifter till kontrollerade företag som utför momsfri social service

Här fyller vi på med företag som anmält sig som momsfri socialserviceproducent och som har kontrollerats av Vårdö kommun.

Stödtjänster och hemservice

- Björkkö ab, tel. 0400 28683 eller e-post info@bjorkko.ax
- Oy Trendum ab, tel. 0457 5801 234, e-post: info@trendum.ax

 

Städtjänster

- JS städ, tel 040 1272 740, e-post: jsstad.aland@gmail.com
- Oy Trendum Ab, tel. 0457 5801 234, e-post: info@trendum.ax
- Gladys Dammvippa, tel 040 8577 817, epost: gladys.dammvippa@gmail.com
- StädAX, tel 040 6800 047, www.stad.ax

Publicerad 20.11.2018
Uppdaterad 7.2.2024