Momsfri social service

Försäljning av hemservice och stödservice inom hemservicen i form av socialvårdstjänster till personer som är i behov av socialvård till personer som är i behov av socialvård kan vara momsfri. Kommuner, samkommuner och staten får sälja socialvårdstjänster utan moms. Privata serviceproducenter får sälaj socialvårdstjänster utan moms endast om socialmyndigheterna utövar tillsyn över verksamheten.

Mer information från skatteverket här.

 

Kontaktuppgifter till kontrollerade företag som utför momsfri social service

Här fyller vi på med företag som anmält sig som momsfri socialserviceproducent och som har kontrollerats av Vårdö kommun.

Stödtjänster och hemservice

- Björkkö ab, tel 0400 28683 eller e-post info@bjorkko.ax

 

Städtjänster

- Hjördis Dammvippa, Mobil: 040-761 6744, e-post: dammvippan@hjordis.ax

Publicerad 20.11.2018
Uppdaterad 13.11.2019