Vårdö bönehus

Vårdö bönehus

Det gamla bönehuset invid kyrkan från år 1915 har grundreparerats år 1997.
Bokning av lokalen: Maria Boström tel. +358 457 343 3266 eller maria.bostrom02@gmail.com

Publicerad 7.11.2018
Uppdaterad 13.10.2022