Vattenavläsning

Vattenavläsning görs för samtliga vattenabonnenter 31 maj årligen.

Fast bosatta vattenabonnenter skall även lämna in vattenavläsning 1 november.

Publicerad 14.11.2018
Uppdaterad 15.5.2019