Vattenavläsning

VATTENAVLÄSNING
Vattenavläsningar för fritidsbosatta är årligen 1 augusti, men får även göras tidigare under sommaren.
Vattenavläsning görs för fast bosatta vattenabonnenter årligen senast 1 juni och 1 november.

Publicerad 14.11.2018
Uppdaterad 14.9.2022