Färdtjänst

Färdtjänst kan användas för resor som hör till det dagliga livet såsom resor till butik, apotek, bank och liknande. Färdtjänst kan inte användas för sådana resor som ersätts av Folkpensionsanstalten, det vill säga resor till hälsovården, läkare, sjukhus eller liknande. Kom ihåg att begära reseintyg när resor görs till dessa inrättningar.

Från och med den 01.01.2021 ska du söka färdtjänst från Kommunernas socialtjänst (KST).

KST handlägger all färdtjänst, dvs. både enligt handikappservicelagen och enligt socialvårdslagen.

Från och med januari 2021 benämns färdtjänst enligt socialvårdslagen som service som stöder rörligheten (Landskapslag (2020:12) om socialvård § 23).

Publicerad 7.11.2018
Uppdaterad 14.9.2021