Information om Corona

Information om Corona vänligen kontakta tel 018-535 313, eller ÅHS sjukvårdsupplysning, tfn 018-538 500.

Hemserviceavgift

Hemserviceavgift

För regelbunden hemservice fastställs en månadsavgift som räknas ut i enlighet med Statsrådets förordning (19.11.2015/1350). Avgiften baseras på klientens inkomster och vårdbehov. Regelbunden hemserviceavgift fastställs enligt tre olika kategorier.

Länk till kommunens taxor och avgifter.

Publicerad 7.11.2018
Uppdaterad 4.11.2019