Barnskydd

Syftet med barnskyddslagen är att trygga barnets rätt till en trygg uppväxt-miljö, en harmonisk och mångsidig utveckling samt till särskilt skydd. Barnets bästa skall alltid beaktas.

Du kan kontakta kommunens barnskydd om du vill ha hjälp för ditt barn eller sin familj. Det kan gälla olika saker så som att det förekommer missbruk i familjen eller att barnet har svårigheter i skolan, hemma eller på fritiden.

Du kan också kontakta kommunens barnskydd om du upplever oro för ett barn i din närhet eller omgivning. Med personalen kan du också rådgöra om det finns behov av en barnskyddsanmälan eller inte.

Personal inom social- och hälsovård, polisen, skola och församling har skyldighet att anmäla då ett barn upplevs var i behov av barnskydd.

Kontaktperson för barnskyddsfrågor är socialsekreteraren som är stationerad i Sunds socialkansli, men är anställd av Vårdö Kommun 5 % av heltid.

Publicerad 20.11.2018
Uppdaterad 12.3.2020