Hemservice

Målsättningen med hemservice för de äldre kommuninvånarna är att möjliggöra för dem att bo kvar i det egna boendet så länge det är möjligt, eller i en hyresbostad på Strömsgården när vårdbehovet är stort och det krävs vård dygnet runt.
Hemtjänst baserar sig på Landskapslag om socialvård 2020:12.

Vem kan få hemservice?
- Ålderspensionärer, förtidspensionärer, vid sjukdom eller handikapp och då du inte självständigt klarar av att t.ex. sköta din personliga omvårdnad, matlagning eller hemmets skötsel, social risksituation
-  Barnfamiljer vid t.ex. barns sjukdom, barndagvårdares eller vårdnadshavares sjukdom, förlossning, kris- eller social risksituation

Vilken hjälp du kan få och i vilken omfattning bedöms individuellt utifrån dina behov.
Ålands hälso- och sjukvård, via hemsjukvården, ansvarar för sjukvården och den medicinska vården.

Vem ger hemservice?
När du erhåller hemservice får du besök av någon från hemservicepersonalen inom kommunen. Hemservicepersonalen har tystnadsplikt och får inte berätta för utomstående om personliga förhållanden som råder i ditt hem.

Vad kan jag få hjälp med?
Exempel på vad du kan få hjälp med:
- personlig omvårdnad
- personlig hygien, bad/dusch
- matinköp
- klädvård
- promenader
- enklare matlagning som t.ex. gröt, välling
- hemleverans av lunch och eventuell middag
- främjande av aktivering och egenverksamhet
- vägledning vid t.ex. användning av socialskydd och socialservice
- lättare städning som att torka av diskbänken, ta ut soporna och sopa upp smulor

För hemservicetagare (som bor i eget hem), har regelbunden hemservice och betalar hemtjänstavgift ingår följande stödtjänster:
- duschhjälp i eget hem eller på Strömsgården 1 g/vecka
- avgiften för trygghetslarm

Vad kan jag inte få hjälp med?
Hemservicepersonalen hjälper dig inte med:
- hemstädning – du hänvisas till momsfri socialservice, det vill säga privata städföretag
- fönstertvätt
- storstädning, som t.ex. städa vind, källare eller motsvarande, stora mattor som behöver vädras, rengöring av kristallkronor och dylikt
- flyttstädning
- förberedelser inför större bjudningar
- trädgårdsarbete eller snöskottning
- städning åt inneboende och vuxna barn (12 år)

Hur går jag tillväga?
Ansökan om hemservice görs till äldreomsorgsledaren, som genom hembesök utreder servicebehovet och tillsammans med klienten och eventuellt anhöriga uppgör en skriftlig vård- och serviceplan.

Avgift
För regelbunden hemservice fastställs en månadsavgift. Avgiften baseras på klientens inkomster och vårdbehov.

Viktigt att komma ihåg!
Om du regelbundet får hemservice så hör av dig till Strömsgården om du inte behöver hjälp någon dag. Detta för att inte hemtjänstpersonalen skall komma förgäves och bli orolig när ingen öppnar.

Hemservicepersonal får inte ta emot gåvor enligt lag.

Vid beställning och frågor angående hemservicen i Vårdö kommun kontakta Strömsgården.

Publicerad 31.10.2018
Uppdaterad 2.4.2024