Information om Grundvux

Publicerad 27.4.2021 09:06 | Uppdaterad 15.6.2021 10:47

Grundvux är en möjlighet för personer över 18 år som saknar avgångsbetyg från grundskolan att skaffa sig ett avgångsbetyg vilket är ett måste för att komma in i andra skolor.
Från hösten startar ”Grundvux” upp på Folkhögskolan.

Antagningsomgång 2 är nu igång
Kommunerna tar emot anmälningar fram till 16.08.2021
23.08.2021/24.08.2021 Antagningstest på skolan i svenska, matematik och engelska.
Vecka 35 (30.08.2021 – 03.09.2021) Antagningsbesked skickas ut.
Den 15.09.2021 måste du ha bekräftat din studieplats.

Publicerad 27.4.2021
Uppdaterad 15.6.2021