Statsunderstöd/coronabidrag till ensamföretagare

Publicerad 20.5.2020 12:24 | Uppdaterad 7.9.2020 12:08

Coronabidrag från staten till ensamföretagare
Ensamföretagare kan ansöka om bidraget skriftligt i sin hemkommun. Bidraget är ett engångsbelopp på 2 000 € vilket är avsett att bidra till att ensamföretaget klarar de ekonomiska utmaningar som coronavirusepidemin medför. Ersättningen kan beviljas för utgifter som uppstått 16.3-31.8.2020. Kriterier och blankett, se bilaga.
Ansökan  för ensamföretagare i Vårdö skickas till Vårdö kommun, Vårdöbyvägen 11, 22550 VÅRDÖ senast 30.9.2020.
Närmare information ges av kommundirektör Eva Sahlberg-Widgren  tel 47990.

Publicerad 20.5.2020
Uppdaterad 7.9.2020