Vandringsleder / naturstigar

På Vårdö finns fyra vandringsleder i olika längd;
A. Horsholm / Mickelsö start vid färjfästet alternativt vid Solhult, OBS! Stigen är under arbete för omdragning!
B. Vargata / Postroteleden start Vargata brygga och följer gamla postrotevägen
C. Vårdöby / Postroteleden naturstig, en del av ovanstående, ca 2 km start Vårdö idrottsplan
D. Lövö / Sandösund start vid Seffers i Lövö eller Sandösunds camping

Vandringsleder / naturstigar

Publicerad 29.12.2020
Uppdaterad 9.5.2022