Protokoll

Kommunfullmäktiges, -styrelsens och nämndernas protokoll hittar du här som PDF-filer, utan utskrivna signaturer. Signerade protokoll i original jämte i protokoll hänvisade bilagor finns till påseende på kansliet och kan på begäran erhållas kopior av.

Lantbruksnämnden är gemensam för Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö.
Protokollen för lantbruksnämnden hittar du på Finströms kommuns hemsida.

Räddningsnämnden är gemensam för Ålands Landskommuner,vilket i detta sammanhang inbegriper Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Lemland, Lumparland, Saltvik, Sund och Vårdö.
Protokollen för räddningsnämnden hittar du på Jomala kommuns hemsida.

Kommunalförbundens förbundsstyrelse- och -fullmäktige/stämmoprotokoll finns att läsa på respektive kommunalförbunds hemsidor;
t ex Ålands kommunförbund www.kommun.ax, Kommunernas socialtjänst kf www.kst.ax, Norra Ålands utbildningsdistrikt www.naud.ax, Oasen boende och vårdcenter kf www.oasen.ax

24.8.2022
Kommunstyrelsen
22.8.2022
Byggnadstekniska nämnden
16.8.2022
Omsorgsnämnden
20.6.2022
Byggnadstekniska nämnden
16.6.2022
Kommunfullmäktige
15.6.2022
Skol- och bildningsnämnden
8.6.2022
Kommunstyrelsen
7.6.2022
Omsorgsnämnden
23.5.2022
Byggnadstekniska nämnden
18.5.2022
Skol- och bildningsnämnden
18.5.2022
Kommunstyrelsen
27.4.2022
Kommunstyrelsen
25.4.2022
Omsorgsnämnden
25.4.2022
Byggnadstekniska nämnden
12.4.2022
Skol- och bildningsnämnden
7.4.2022
Skol- och bildningsnämnden
23.3.2022
Kommunstyrelsen
21.3.2022
Omsorgsnämnden

Sidor

Publicerad 29.1.2018
Uppdaterad 1.12.2022