Protokoll

Kommunfullmäktiges, -styrelsens och nämndernas protokoll hittar du här som PDF-filer, utan utskrivna signaturer. Signerade protokoll i original jämte i protokoll hänvisade bilagor finns till påseende på kansliet och kan på begäran erhållas kopior av.

Lantbruksnämnden är gemensam för Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö.
Protokollen för lantbruksnämnden hittar du på Finströms kommuns hemsida.

Räddningsnämnden är gemensam för Ålands Landskommuner,vilket i detta sammanhang inbegriper Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Lemland, Lumparland, Saltvik, Sund och Vårdö.
Protokollen för räddningsnämnden hittar du på Jomala kommuns hemsida.

Kommunalförbundens förbundsstyrelse- och -fullmäktige/stämmoprotokoll finns att läsa på respektive kommunalförbunds hemsidor;
t ex Ålands kommunförbund www.kommun.ax, Kommunernas socialtjänst kf www.kst.ax, Norra Ålands utbildningsdistrikt www.naud.ax, Oasen boende och vårdcenter kf www.oasen.ax

15.3.2018
Kommunfullmäktige
26.2.2018
Byggnadstekniska nämnden
14.2.2018
Kommunstyrelsen
13.2.2018
Socialnämnden (gemensam med Sund)
29.1.2018
Omsorgsnämnden
25.1.2018
Kommunfullmäktige
22.1.2018
Byggnadstekniska nämnden
17.1.2018
Kommunstyrelsen
19.12.2017
Socialnämnden (gemensam med Sund)
14.12.2017
Kommunfullmäktige
22.11.2017
Kommunstyrelsen
20.11.2017
Byggnadstekniska nämnden
9.11.2017
Kommunfullmäktige
25.10.2017
Kommunstyrelsen
16.10.2017
Byggnadstekniska nämnden
10.10.2017
Skol- och bildningsnämnden
10.10.2017
Omsorgsnämnden
28.9.2017
Socialnämnden (gemensam med Sund)
21.9.2017
Kommunfullmäktige
18.9.2017
Byggnadstekniska nämnden

Sidor

Publicerad 29.1.2018
Uppdaterad 1.12.2022