Protokoll

Kommunfullmäktiges, -styrelsens och nämndernas protokoll hittar du här som PDF-filer, utan utskrivna signaturer. Signerade protokoll i original jämte i protokoll hänvisade bilagor finns till påseende på kansliet och kan på begäran erhållas kopior av.

Lantbruksnämnden är gemensam för Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö.
Protokollen för lantbruksnämnden hittar du på Finströms kommuns hemsida.

Räddningsnämnden är gemensam för Ålands Landskommuner,vilket i detta sammanhang inbegriper Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Lemland, Lumparland, Saltvik, Sund och Vårdö.
Protokollen för räddningsnämnden hittar du på Jomala kommuns hemsida.

Kommunalförbundens förbundsstyrelse- och -fullmäktige/stämmoprotokoll finns att läsa på respektive kommunalförbunds hemsidor;
t ex Ålands kommunförbund www.kommun.ax, Kommunernas socialtjänst kf www.kst.ax, Norra Ålands utbildningsdistrikt www.naud.ax, Oasen boende och vårdcenter kf www.oasen.ax

21.6.2017
Kommunstyrelsen
24.5.2017
Kommunfullmäktige
23.5.2017
Socialnämnden (gemensam med Sund)
22.5.2017
Byggnadstekniska nämnden
16.5.2017
Skol- och bildningsnämnden
27.4.2017
Kommunstyrelsen
24.4.2017
Byggnadstekniska nämnden
6.4.2017
Omsorgsnämnden
5.4.2017
Kommunstyrelsen
30.3.2017
Socialnämnden (gemensam med Sund)
28.3.2017
Skol- och bildningsnämnden
23.3.2017
Kommunfullmäktige
20.3.2017
Byggnadstekniska nämnden
28.2.2017
Byggnadstekniska nämnden
28.2.2017
Socialnämnden (gemensam med Sund)
15.2.2017
Kommunstyrelsen
30.1.2017
Omsorgsnämnden
12.1.2017
Kommunfullmäktige

Sidor

Publicerad 29.1.2018
Uppdaterad 1.12.2022